Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπουΠροσομοιώσεις, applets κλπ για θέματα φυσικών επιστημών

Τελευταία ενημέρωση στις 22/01/2009

 

Java applets

(από τα παλιό spin.gr). Πηγή: W. Fendt http://www.walter-fendt.de/ph14gr/

Προσομοιώσεις του Physics Education Technology. Δείτε εδώ ένα σχετικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Πηγή: Physics Education Technology http://phet.colorado.edu/index.php

Εξελληνισμένες προσομοιώσεις φυσικής. Δείτε εδώ μια εργασία σχετικά με την αξιοποίηση αυτών των προσομοιώσεων.

Πηγή:  David M. Harrison, Dept. of Physics, Univ. of Toronto http://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/