Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπουΕκπαιδευτικό υλικό

Τελευταία ενημέρωση στις 22/01/2009

Σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

Διάφορα

Σημειώσεις πειραμάτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Προτάσεις για εργαστηριακές ασκήσεις

 

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Προτάσεις εργαστηριακών ασκήσεων

Σημειώσεις πειραμάτων για την  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιμορφωτικό υλικό

Για το Multilog(πηγή: a-lab.gr)

  • DBLab 3.2G.zip (1.3MB) Κατεβάστε το λογισμικό... (για τη χρήση του multilog)

  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Νόμος της Ελεύθερης Πτώσης - Μέτρηση της Επιτάχυνσης της Βαρύτητας pdf (213 KB) Φόρτιση κι Εκφόρτιση Πυκνωτή  pdf (207 kB)

  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αντίδραση ΝαΟΗ με Ηcl pdf (196 kB) Νόμος του Boyle pdf (205 kB)

  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μετρήσεις του Ρυθμού Φωτοσύνθεσης του φυτού Elodea Ernstiae pdf (228 kB) Αλκοολική Ζύμωση στη Ζύμη pdf (206 kB)