Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπουΧρήσιμες συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση στις 02/04/2009


video με πειράματα, από το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου! Αφού κάνω εδώ κλικ, επιλέγω από Κατηγορία: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, από Δημιουργός: ΦΟΡΕΙΣ και από τους φορείς: ΕΚΦΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Υπ.Ε.Π.Θ.   Π.Ι.   Κ.Ε.Ε.   Π.Σ.Δ.   e-yliko 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Κατάλογος των ΕΚΦΕ (Πηγή: e-yliko)

Εργαστηριακά μαθήματα Φυσικής (Πηγή: e-yliko)

Εργαστηριακά μαθήματα Χημείας (Πηγή: e-yliko)

Εργαστηριακά μαθήματα Βιολογίας (Πηγή: e-yliko)

Εργαστηριακά μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος (Πηγή: e-yliko)


Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Ένωση Ελλήνων Φυσικών - Παράρτημα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων

ΠΑΝΕΚΦΕ Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων ΕΚΦΕ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Φ.Ε..


Διαγωνισμοί Φυσικής, Ολυμπιάδες Φυσικής και διαπιστώσεις. Από το δικτυακό τόπο micro-kosmos.

Εξοπλισμός εργαστηρίων:  Διερευνητική μάθηση, Tallos, Selen Lab, ATAS, Δίγκας, ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ,  Εποπτική.  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χημείας. Από το δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας. Από το δικτυακό τόπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

Εργαστήριο Πειραματικής Διδασκαλίας των Φ.Ε. Δικτυακός τόπος που περιέχει πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης

xperimania. Διασκεδαστικά πειράματα και δραστηριότητες στα υλικά και τη χημεία. Και διαγωνισμός...
Technology student. This website contains numerous information sheets and exercises to enhance the study, understanding and teaching of DESIGN and TECHNOLOGY
ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΕΚΦΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΣΔ
Προσομοιώσεις Φυσικής με Flash
Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Πιστοποιημένο λογισμικό (για κατέβασμα) από το e-yliko


 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 
Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου  

 

science in school Περιοδικό για τις Φυσικές Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

la cité de la science   the Practical Physics website

 

Molecular Expressions website Εξαιρετικές προσομοιώσεις σε java Περιοδικός πίνακας από το Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division Ο ξύλινος περιοδικός πίνακας  Φυσικές Επιστήμες από το BBC The Physics Teacher   how stuff works Physics Education Technology

 

EUN Sites eTwinning   Xplora   Insight   MyEurope   Insafe   Spring Day 2007   Calibrate   Corporate   EQO   LIFE   DYP2006   Energy is our Future   MELT   EUN Community xperimania

 
EIROforum: CERN - European Organization for Nuclear Research   EFDA-European Fusion Development Agreement:  efda  jet.efda  iter   EMBL - European Molecular Biology Laboratory  ESA - European Space Agency   ESO - European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere  ESRF-European Synchrotron Radiation Facility   ILL-Institut Laue Langevin    

 
Σύνδεσμοι σχετικοί με εξοπλισμό εργαστηρίων: (! ενδεικτικοί για έρευνα αγοράς και όχι απαραίτητα προτεινόμενοι από το Ε.Κ.Φ.Ε. !)
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής

καταγραφής εξοπλισμού εργαστηρίου