Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπουΈκθεση, πειραματικές διατάξεις κ.λ.π.

Τελευταία ενημέρωση στις 22/01/2009


Στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε.

   

λειτουργεί έκθεση πειραματικών διατάξεων, υλικών, προπλασμάτων, εργαστηριακών οργάνων κλπ

 

.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Ε.Κ.Φ.Ε. μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Κέντρου.