Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04

Τελευταία ενημέρωση στις 12/10/2008

 ανακοινώσεις
  • Κατεβάστε από εδώ το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Προθεσμία αποστολής: 4 Απριλίου 2008.

  • Δείτε εδώ τις εργασίες που έχουν ήδη υποβληθεί...

  • Ανακοινώθηκαν οι απαντήσεις και των δυο πρώτων εργασιών και για τις δυο θεματικές ενότητες. Περισσότερα, εδώ.

  • Ανακοινώθηκαν τα θέματα της 3ης εργασίας

  • Ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών: 1η εργασία στις 22/2/2008 - 2η εργασία στις 7/3/2008 - 3η εργασία στις 21/3/2008

  • Ημερομηνίες διεξαγωγής των workshops: 21/1, 25/1, 28/1 και 1/2 (στο Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς) και 6/2 (στο Γε. Λ. Ευρωπού).

  • Ανακοινώθηκαν στις 9/1/08 οι ημερομηνίες της 1ης συνάντησης.

  • Ανακοινώθηκαν οι επιμορφωτές, οι συμμετέχοντες και οι αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί των 2 θεματικών ενοτήτων του προγράμματος. Περισσότερα στις σελίδες των Θ.Ε. (6/12/2007).

  • Ανακοίνωση του προγράμματος (27/110/07).

  • Έναρξη του προγράμματος: 17 Δεκεμβρίου 2007 - Λήξη του προγράμματος: 4 Απριλίου 2008

1η θεματική ενότητα

“Εφαρμογές του εκπ/κού λογισμικού IP 2005” 

2η θεματική ενότητα

“Εργαστηριακές εφαρμογές ΣΣΛΑ”

 σχετικά έγγραφα

 forum

Για επιμορφούμενους & επιμορφωτές