| Επιστροφή |
     
 
Μοντέλο ατόμου του Bohr
 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.