| Επιστροφή |
     
 
Διάθλαση φωτός

Μία φωτεινή ακτίνα προσπίπτει από τα αριστερά στην διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων (Μπορείτε να επιλέξετε το είδος των μέσων από τις δύο λίστες). Η γωνία προσπτώσεως μεταβάλλεται με κλικ του ποντικιού (ή, συνεχόμενα, με σύρσιμο της προσπίπτουσας ακτίνας). Το μέσο με το μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης παριστάνεται με μπλε χρώμα, και το άλλο με κίτρινο χρώμα.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.