| Επιστροφή |
     
 
Κεντρικές Δυνάμεις

Η εφαρμογή δείχνει την τροχιά πολλών σωματιδίων που βρίσκονται υπό την επίδραση κεντρικής δύναμης αντίστροφου τετραγώνου (είναι δηλαδή ανάλογη με 1/r^2). Η δύναμη μπορεί να είναι ελκτική ή απωστική. Ο δρομέας κάτω από το start/stop κουμπί μπορεί να χρησημοποιηθεί για να καθορίσει την χρονική εξέλιξη της προσομοίωσης σε βήματα.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.