| Επιστροφή |
     
 
Κεντρικές Δυνάμεις

Η εφαρμογή δείχνει την τροχιά ενός σωματιδίου που βρίσκεται υπό την επίδραση κεντρικής δύναμης αντίστροφου τετραγώνου (είναι δηλαδή ανάλογη με 1/r^2). Η δύναμη μπορεί να είναι ελκτική ή απωστική. Οι αρχικές τιμές της ταχύτητας και θέσης του σωματιδίου μπορούν να καθωριστούν με την χρήση των σχετικών δρομέων. Ο δρομέας κάτω από το start/stop κουμπί μπορεί να χρησημοποιηθεί για να καθορίσει την χρονική εξέλιξη της προσομοίωσης σε βήματα.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.