| Επιστροφή |
     
 
Συγκρούσεις Σωματιδίων

Η εφαρμογή απεικονίζει δύο σωματίδια που συγκρούονται. Η σύγκρουση μπορεί να απεικονιστεί είτε στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου είτε στο σύστημα κέντρου μάζας. Η αρχική ταχύτητα του σωματιδίου βλήματος στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου είναι μεταβαλόμενη καθώς και η παράμετρος σκέδασης, η σχέση μάζας των δύο σωματιδίων και η παράμετρος ελαστικότητας, με την χρήση των αντίστοιχων δρομέων. Ο δρομέας κάτω από το κουμπί έναρξης μπορεί να καθορίσει απεικόνηση ενός καρέ την φορά.

Τα διαγράμματα διανυσμάτων απαικονίζουν τα διανύσματα αρχικής και τελικής ορμής των σωματιδίων. Τα πράσινα διανύσματα την στιγμή της επαφής αναπαριστούν την διεύθυνση των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε σωματίδιο.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.