| Επιστροφή |
     
 
Υδροστατική πίεση σε ρευστά
Σε αυτό το πρόγραμμα μετριέται η υδροστατική πίεση μέσα σε ένα υγρό χάρις σε ένα μανόμετρο (***πιεσόμετρο σωλήνα), το οποίο έχει στην πάνω του πλευρά μία μεμβράνη που παραμορφώνεται ανάλογα με την πίεση που ασκείται πάνω της. Συνεπώς η πίεση στον ροζ σωλήνα αυξάνεται, ούτως ώστε η επιφάνεια του υγρού κατεβαίνει στο αριστερό τμήμα του κυρτού σωλήνα και ανεβαίνει στο δεξιό. Η διαφορά ύψους επιτρέπει τη μέτρηση της πίεσης.

Παρατήρηση 1: τo υγρό στον σωλήνα και στην δεξαμενή είναι το ίδιο.
Παρατήρηση 2: μετράμε μόνο την πίεση στο υγρό, και όχι την ατμοσφαιρική.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το πώς μεταβάλλεται η πίεση σε σχέση με το βάθος στο οποίο βυθίζεται η δεξαμενή.

Η πειραματική διάταξη ανυψώνεται και κατεβαίνει έχοντας πατημένο πάνω της ένα κουμπί του ποντικιού. Στην δεξιά πλευρά της εικόνας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορα υγρά. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τιμές για την πυκνότητα και το βάθος στα ανάλογα πεδία.

Στο κάτω μέρος φαίνονται οι τιμές του βάθους (σε cm) και της υδροστατικής πίεσης (σε hPa)

Ο ακόλουθος τύπος είναι γενικότερος:

p = g r h

p ... υδροστατική πίεση υγρού
g ... επιτάχυνση της βαρύτητας
r
... πυκνότητα υγρού
h ... βάθος

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.