| Επιστροφή |
     
 
Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος
Αυτό το πρόγραμμα αναπαριστά έναν απλοποιημένο κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Στο εσωτερικό ενός μαγνήτη τοποθετείται πλαίσιο που διαρρέεται από ρεύμα (ρευματοφόρο πλαίσιο). Ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το πλαίσιο δεν απεικονίζεται.

Τα κόκκινα βέλη δείχνουν τη φορά του ρεύματος (από το + στο -).μπορείτε να αναγνωρίσετε τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, οι οποίες παριστάνονται με μπλε χρώμα και κατευθύνονται από τον βόρειο πόλο (κόκκινο) στον νότιο (πράσινο). Τα μαύρα βέλη αναπαριστούν τη δύναμη Λαπλάς , η οποία ασκείται σε αγωγούς τοποθετημένους σε μαγνητικό πεδίο και που διαρρέονται από ρεύμα.

Η δύναμη Λαπλάς είναι κάθετη στη διεύθυνση της έντασης του ρεύματος και του μαγνητικού πεδίου.

Ο προσανατολισμός αυτής της δύναμης βρίσκεται με τον κανόνα FBI (με το δεξί χέρι!).

Αντίχειρας: συμβατική φορά ρεύματος
Δείκτης: μαγνητικό πεδίο
Μέσος: Δύναμη Λαπλάς

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.