| Επιστροφή |
     
 
Μαθηματικό εκκρεμές
Αυτό το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να δείξει ότι η επιμήκυνση, η ταχύτητα, η εφαπτομενική επιτάχυνση, η συνιστώσα δύναμη και η ενέργεια μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των ταλαντώσεων του απλού εκκρεμούς (οι τριβές θεωρούνται αμελητέες)

Το κουμπί Επαναφορά επαναφέρει το εκκρεμές στην αρχική του θέση. Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε προσωρινά την προσομοίωση με τα δύο άλλα κουμπιά. Αν επιλέξετε το Αργή Κίνηση θα επιβραδυνθεί η κίνηση. Μπορείτε εντός ορισμένων ορίων να μεταβάλλετε το μήκος, τη μάζα και το πλάτος των ταλαντώσεων του εκκρεμούς. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα πέντε μεγέθη χάρις στα αντίστοιχα κουμπιά κάτω δεξιά.

Η μεταβολή της περιόδου των ταλαντώσεων συνατήσει του πλάτους αγνοείται στους υπολογισμούς.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.