| Επιστροφή |
     
 
Συζευγμένα εκκρεμή
Σε αυτήν την προσομοίωση φαίνονται δύο εκκρεμή συζευγμένα με ένα ελατήριο μικρής σταθεράς (ασθενής σύζευξη). Τέτοια συστήματα χαρακτηρίζονται από τη συνεχή μεταβίβαση ενέργειας κατά τη διάρκεια των ταλαντώσεων, από το ένα μέρος του συστήματος στο άλλο.

Το κουμπί Επαναφορά επαναφέρει το εκκρεμές στην αρχική του κατάσταση. Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε προσωρινά την προσομοίωση με τα δύο άλλα κουμπιά. Αν επιλέξετε το Αργή Κίνηση θα επιβραδυνθεί η κίνηση. Μπορείτε να μεταβάλλετε τις αρχικές θέσεις των δύο εκκρεμών χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πεδία. Θετική γωνία σημαίνει επιμήκυνση από τη δεξιά πλευρά, και αρνητική από την αριστερή.

Μπορείτε να λάβετε τις αρμονικές του συστήματος ως εξής:

· Αν εισάγετε δύο ίδιες γωνίες (για παράδειγμα, 10 μοίρες), τα δύο εκκρεμή θα βρίσκονται συνεχώς σε φάση.

· Αν εισάγετε δύο αντίθετους αριθμούς (για παράδειγμα, 8 και -8 μοίρες) μπορείτε να λάβετε ταλαντώσεις σε αντίθετη φάση.

Αν εισάγετε 0 στο ένα πεδίο ως αρχική θέση, όλη η ενέργεια των ταλαντώσεων θα μεταβιβάζεται εναλλάξ από το ένα στο άλλο εκκρεμές. Το εκκρεμές που θα περάσει πρώτο από το σημείο ισορροπίας του ταλαντώνεται με ολοένα αυξανόμενο πλάτος ενώ το πλάτος ταλάντωσης του άλλου εκκρεμούς φθίνει. Μετά από ορισμένο χρόνο, σε μία συγκεκριμένη στιγμή, μόνο το πρώτο εκκρεμές θα ταλαντώνεται ενώ το άλλο σταματάει στη θέση ισορροπίας του. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με αντεστραμμένους ρόλους, και ούτω καθ’ εξής.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.