| Επιστροφή |
     
 
Δύναμη Λαπλάς
Αυτό το πρόγραμμα δείχνει τη δύναμη Λαπλάς: αν μέσα σε μαγνητικό πεδίο τοποθετήσετε τμήμα αγωγού στο οποίο περνάει ρεύμα, θα ασκηθεί πάνω του μία ηλεκτρομαγνητική δύναμη, η δύναμη Λαπλάς. Η φορά της δύναμης αντιστρέφεται αν αντιστραφεί η φορά του ρεύματος ή του μαγνητικού πεδίου.

Κλείνετε τον διακόπτη με το πάνω κουμπί (Ανοικτό / Κλειστό). Με τα άλλα δύο κουμπιά (Αντιστροφή ρεύματος και Στροφή Μαγνήτη) μπορείτε να μεταβάλλετε τη φορά του ρεύματος και του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το μαγνήτη. Αν τα παρακάτω τρία κουμπιά είναι επιλεγμένα, θα φαίνονται στο σχήμα η συμβατική φορά του ρεύματος (κόκκινα βέλη), οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου (μπλε) και η δύναμη Λαπλάς (μαύρο βέλος).

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.