| Επιστροφή |
     
 
Νόμος του Ohm
Σε αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ένα απλό κύκλωμα με έναν αντιστάτη. Επιπρόσθετα, ένα βολτόμετρο είναι συνδεμένο παράλληλα με τον αντιστάτη, και ένα αμπερόμετρο παράλληλα.

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέγιστη μετρήσιμη τάση και ένταση χάρις στα αντίστοιχα πεδία επιλογής. Αν δείτε το μήνυμα Υπέρβαση Μεγίστου πρέπει να επιλέξετε ταιριαστό επίπεδο μέτρησης. Η τιμή της αντίστασης (R) και της τάσης (U) μπορούν να αλλαχθούν με τα τέσσερα κουμπιά. Κάτω δεξιά εμφανίζονται οι τιμές της τάσης (U) και της έντασης (Ι) του ρεύματος.

Σε έναν αγωγό, με σταθερή θερμοκρασία, η τάση και η ένταση είναι ανάλογα μεγέθη.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.