| Επιστροφή |
     
 
Η κούνια του Νεύτωνα
Σε αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ένα πολύ γνωστό πείραμα όπου αναδεικνύεται διατήρηση της ορμής και της ενέργειας.

Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των σφαιριδίων.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.