| Επιστροφή |
     
 
Διοπτρικό τηλεσκόπιο
Σε αυτό το πρόγραμμα προσομοιώνεται ένα απλό αστρονομικό διοπτρικό τηλεσκόπιο το οποίο αποτελείται από δύο φακούς, τον αντικειμενικό φακό και τον προσοφθάλμιο. Οι προσπίπτουσες ακτίνες αριστερά από τον αντικειμενικό φακό διαθλώνται απ' αυτόν, κατόπιν από τον προσοφθάλμιο, και φτάνουν στο μάτι του παρατηρητή (δεξιά από τον προσοφθάλμιο).
Οι κόκκινες γραμμές δεν αναπαριστούν με ακρίβεια τις πραγματικές ακτίνες που διαθλώνται στις δύο επιφάνειες ενός φακού. Η απλουστευτική προσέγγιση των λεπτών φακών έχει ως αποτέλεσμα μία παρέκκλιση στο επίπεδο συμμετρίας.
Αν η εστιακή απόσταση f1 του φακού είναι μεγαλύτερη από την εστιακή απόσταση f2 του προσοφθάλμιου, το αστρονομικό τηλεσκόπιο παράγει μία μεγεθυσμένη και ανεστραμμένη εικόνα.
Μπορείτε να μεταβάλλετε τις εστιακές αποστάσεις του αντικειμενικού φακού και του προσοφθάλμιου από 0,05m έως 0,5m, πληκτρολογώντας τις νέες τιμές και επικυρώνοντάς τις με Εnter. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε τη διεύθυνση των ακτινών με κίνηση του ποντικιού. Το πρόγραμμα θα υπολογίσει τις γωνίες των ακτινών με τον οπτικό άξονα (μπλε για τον αντικειμενικό φακό και πράσινη για τον προσοφθάλμιο), και τον εστιακό λόγο.
Ως παράδειγμα δίνονται οι έξι πιο φωτεινοί αστέρες των Πλειάδων, όπως φαίνονται με γυμνό μάτι (κάτω αριστερά) και από το τηλεσκόπιο (κάτω δεξιά).

Η μεγέθυνση ενός τηλεσκοπίου δίνεται από την ακόλουθη σχέση (για μικρές γωνίες):

V=f1/f2

V: μεγέθυνση
F1: εστιακή απόσταση του αντικειμενικού φακού
F2: εστιακή απόσταση του προσοφθάλμιου

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.