| Επιστροφή |
     
 
Κεκλιμένο επίπεδο
Σε αυτό το πρόγραμμα φαίνεται η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (κίνηση με σταθερό διάνυσμα ταχύτητας) ενός σώματος πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο, καθώς και οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.

Με κλικ στο κουμπί Reset επαναφέρετε το σώμα στην αρχική του θέση (δεν είναι ορατή). Η κίνηση αρχίζει όταν πατήσετε το κουμπί Εκκίνηση. Με το επόμενο κουμπί μπορείτε να την διακόψετε προσωρινά.

Ανάλογα με την επιλογή σας (Δυναμόμετρο / Διανύσματα δυνάμεων) εμφανίζεται είτε ένα δυναμόμετρο, με το οποίο φαίνεται η αναγκαία δύναμη έλξης, είτε η γραφική παράσταση των διανυσμάτων των εξής δυνάμεων μαζί με τις συνιστώσες τους: του βάρους, της αντίστασης του επιπέδου, της τριβής και της ελκτικής δύναμης.

Μπορείτε επίσης, εντός ορισμένων ορίων, να μεταβάλλετε την κλίση του επιπέδου, το βάρος του σώματος και το συντελεστή τριβής. Με την εισαγωγή με Enter μίας νέας τιμής υπολογίζονται αυτόματα οι τιμές όλων των δυνάμεων.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.