| Επιστροφή |
     
 
Κυκλώματα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων
Αυτή η προσομοίωση αφορά ένα κύκλωμα ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης, αποτελούμενο από έναν πυκνωτή (στο κέντρο) και έναν επαγωγέα (δηλαδή ένα πηνίο). Μόλις πατήσετε το κουμπί Επαναφορά θα φορτιστούν οι οπλισμοί του πυκνωτή, ο πάνω, θετικά, και ο κάτω αρνητικά. Μόλις πατήσετε στο κουμπί Εκκίνηση, ο διακόπτης αλλάζει θέση και αρχίζει η ταλάντωση. Το κουμπί Παύση / Συνέχιση επιτρέπει την παύση και τη συνέχιση της προσομοίωσης, η οποία μπορεί να γίνει 10 ή 100 φορές αργότερη αν επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχα κουμπιά. Μπορείτε, χρησιμοποιώντας τα 4 αντίστοιχα πεδία, να μεταβάλλετε τις τιμές της χωρητικότητας του πυκνωτή (από 100 μF έως 1000 μF), το συντελεστή επαγωγής του πηνίου (από 1 Η έως 10 H), την αντίσταση (από 0 Ω έως 1000 Ω) και την τάση της μπαταρίας.

Το ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή (κόκκινο) και το μαγνητικό πεδίο του πηνίου (μπλε) σημειώνονται στο σχήμα με δυναμικές γραμμές. Η πυκνότητα αυτών των γραμμών δείχνει την ένταση του ανάλογου πεδίου. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε το πρόσημο του φορτίου των δύο οπλισμών του πυκνωτή και βέλη για τη (συμβατική) φορά του ρεύματος.

Κάτω αριστερά, ένα ψηφιακό ρολόι δείχνει τον χρόνο που έχει διανυθεί από την αρχή των ταλαντώσεων, και παρακάτω φαίνεται η περίοδός τους. Κάτω δεξιά μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαγράμματα:

1. χρονική μεταβολή της τάσης U (μπλε) και της έντασης Ι (κόκκινο).
2. γράφημα που περιγράφει τις μετατροπές της ενέργειας.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.