| Επιστροφή |
     
 
Περίθλαση φωτός από μία σχισμή

Εφαρμογή που απεικονίζει την περίθλαση φωτός από μία σχισμή. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει το πλάτος της σχισμής και το μήκος κύματος του φωτός. Είναι δυνατή επίσης η επιλογή της θέασης του πειράματος (Experiment) ή των αποτελεσμάτων (Results) σε μορφή διαγράματος. Στην δεύτερη περίπτωση με την μετακίνηση του ποντικιού κοντά στον άξονα x απεικονίζεται το διάνυσμα φάσης.

Τα μεγέθη στο applet δεν είναι σε κλίμακα

Σύρωντας με το ποντίκι αλλάζει το σημείο θέασης

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι οπουδήποτε αλλάζει την αρχή των αξόνων

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.