| Επιστροφή |
     
 
Στάσιμα διαμήκη κύματα
Σε αυτό το πρόγραμμα φαίνονται οι αρμονικές σε ένα σωλήνα με αέριο, ως παράδειγμα για την δημιουργία στάσιμων διαμηκών κυμάτων. Απεικονίζεται η κίνηση των μορίων κατά τη διάρκειας μίας τέτοιας ταλάντωσης. (Είναι προφανές ότι η πραγματική απόσταση των σωματιδίων είναι πολύ μικρότερη, και η κίνηση πολύ ταχύτερη). Οι δεσμοί, δηλαδή τα σημεία που τα σωματίδια δεν μετακινούνται, σημειώνονται με Δ. Με Α σημειώνονται οι κοιλιές (ή αντιδεσμοί), δηλαδή τα σημεία που τα σωματίδια ταλαντώνονται με το μέγιστο πλάτος. Σημειώστε ότι σε ένα ανοικτό άκρο του σωλήνα βρίσκεται πάντα μία κοιλιά, και σε ένα κλειστό, ένας δεσμός.

Μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα του σωλήνα χρησιμοποιώντας τα σχετικά κουμπιά (δύο ανοικτά άκρα, ένα ανοικτό άκρο, δύο κλειστά άκρα). Μεταβαίνετε από τη θεμελιακή ταλάντωση στην επόμενη αρμονική πατώντας στο κουμπί Ανώτερη, αντίστοιχα Κατώτερη για την προηγούμενη.

Το πρόγραμμα εμφανίζει μέχρι και την πέμπτη αρμονική. Αν εισάγετε νέα τιμή για το μήκος του σωλήνα και πατήσετε Enter, το πρόγραμμα θα υπολογίσει το νέο μήκος κύματος και τη νέα συχνότητα.

Η ταχύτητα του ήχου θεωρείται ίση με 343,4 m/s, και αντιστοιχεί σε θερμοκρασία 20oC. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η επιρροή της διαμέτρου του σωλήνα.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.