| Επιστροφή |
     
 
Ελαστική και ανελαστική Κρούση
Σε αυτό το πρόγραμμα φαίνονται οι δύο οριακές περιπτώσεις κατά τη σύγκρουση δύο βαγονιών: στην ελαστική κρούση το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των συστημάτων παραμένει σταθερό. Μετά από μία τέλεια ανελαστική κρούση, ενώ τα δύο σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα, το άθροισμα της κινητικής τους ενέργειας είναι μειωμένο σε σχέση με την αρχική του τιμή επειδή ένα ορισμένο ποσοστό της ενέργειας μεταβάλλεται σε θερμική ενέργεια.

Το άθροισμα των ορμών των σωμάτων διατηρείται τόσο στην ελαστική όσο και στην ανελαστική σύγκρουση. Η κίνηση του κέντρου μάζας του συστήματος (κίτρινη τελεία) δεν επηρεάζεται από την σύγκρουση.

Μπορείτε να επιλέξετε την προσομοίωση είτε ελαστικής, είτε ανελαστικής κρούσης χάρις στο κουμπί πάνω δεξιά. Το κουμπί Reset επαναφέρει τα βαγόνια στις αρχικές τους θέσεις. Η κίνηση ξεκινάει με κλικ του ποντικιού στην Εκκίνηση. Αν επιλέξετε την Αργή κίνηση, η κίνηση θα πραγματοποιείται δέκα φορές βραδύτερα.

Μπορείτε να εισάγετε τιμές της μάζας και της αρχικής ταχύτητας στα αντίστοιχα πεδία. Οι θετικές τιμές σημαίνουν κίνηση προς τα δεξιά. Οι αρνητικές, προς τα αριστερά. Οι ακραίες τιμές διορθώνονται αυτόματα.

Ανάλογα με ποιο κουμπί θα επιλέξετε (κάτω δεξιά), το πρόγραμμα θα δείξει τις ταχύτητες, τις ορμές ή τις κινητικές ενέργειες των βαγονιών.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.