| Επιστροφή |
     
 
Απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος
Αυτό το πρόγραμμα αναπαριστά ένα απλό κύκλωμα που αποτελείται από μία πηγή εναλλασσόμενης τάσης, και, ανάλογα με την επιλογή σας, μία αντίσταση (χωρίς αυτεπαγωγή), έναν πυκνωτή ή ένα ιδανικό πηνίο (με μηδενική αντίσταση). Επιπρόσθετα, υπάρχουν μετρητές της τάσης U (μπλε βολτόμετρο) και της έντασης I (κόκκινο αμπερόμετρο).

Κάτω αριστερά από το σχέδιο του κυκλώματος φαίνεται ένα διάγραμμα στρεφόμενων διανυσμάτων. Σε αυτό φαίνονται οι στιγμιαίες φάσεις ταλάντωσης χάρις στη θέση των δύο στρεφόμενων διανυσμάτων (μπλε για την τάση και κόκκινο για την ένταση). Η προβολή ενός διανύσματος στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχεί στην στιγμιαία τιμή της τάσης U ή της έντασης I. Κάτω δεξιά φαίνονται οι μεταβολές της τάσης και της έντασης συναρτήσει του χρόνου.

Το κουμπί Επαναφορά επαναφέρει το κύκλωμα στην αρχική του κατάσταση. Μπορείτε να ξεκινήσετε, να παύσετε και να συνεχίσετε την προσομοίωση με τα άλλα δύο κουμπιά. Αν επιλέξετε το Αργή Κίνηση, η κίνηση θα είναι κατά πέντε φορές βραδύτερη.

Είναι δυνατή η μεταβολή των προκαθορισμένων τιμών της συχνότητας, της μέγιστης τάσης και, αντίστοιχα, της αντίστασης, της χωρητικότητας ή της αυτεπαγωγής. Το πρόγραμμα θα δείχνει τότε τη νέα τιμή της μέγιστης έντασης.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.