| Επιστροφή |
     
 
Διαστολή του χρόνου
Ένα διαστημόπλοιο ταξιδεύει σε μία απόσταση 5 ωρών φωτός, για παράδειγμα από τη Γη στον Πλούτωνα. Η ταχύτητα ρυθμίζεται με τα πάνω κουμπιά.
Το πρόγραμμα δείχνει ότι το ρολόι μέσα στο διαστημόπλοιο γυρίζει βραδύτερα από τα δύο ρολόγια του συστήματος όπου η Γη και ο Πλούτωνας είναι ακίνητοι.

Παρατηρήσεις:

1. Για απλοποίηση επιλέχθηκε αδρανειακό σύστημα αναφοράς όπου η Γη και ο Πλούτωνας είναι ακίνητοι. Αγνοήθηκε συνεπώς μεταξύ άλλων η κίνησή των δύο πλανητών γύρω από τον Ήλιο.

2. Σύμφωνα με ένα σημαντικό αποτέλεσμα της θεωρίας της σχετικότητας, ένας παρατηρητής του συστήματος Γης-Πλούτωνα θα έβλεπε το διαστημόπλοιο κοντύτερο στη διεύθυνση της κίνησης. Αυτό ονομάζεται "συστολή Lorentz" και δεν λήφθηκε υπ' όψιν για να είναι δυνατή η ανάγνωση του ρολογιού του διαστημοπλοίου.

 

  Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.