Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπουΥποχρεωτικές ασκήσεις σχολικού έτους 2007-2008

Τελευταία ενημέρωση στις 22/01/2009

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΠΑ.Λ.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

  ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Α’ Λυκείου Γενικής Παιδείας
 1. Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης (1)

 2. Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α)

 3. Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο  με τη χρήση του Μultilog  ή την κλασική μέθοδο (7)

 4. Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη (8)

 1. Εύρεση pH διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου,  πεχαμέτρου και του αισθητήρα pH του Multilog (όπου υπάρχει)  (5)

 2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (6)

 3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων (7)

 
Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας
 1. Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα (2)

 2. Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3)

 3. Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς (5)

 1. Οξείδωση της αιθανόλης (1,β)

 2. Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (3)

 3. Ανίχνευση υδατανθράκων (5)

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (2) 

 2. Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών (4)

 3. Μετουσίωση των πρωτεϊνών (7)

Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης
 1. Γνωριμία με τον παλμογράφο- Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινομένου επαγωγής (6.1)

 2. Φαινόμενο επαγωγής με τη χρήση του Μultilog  ή την κλασική  μέθοδο

 1. Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης (1)

 2. Δράση καταλυτών (ετερογενής κατάλυση) (3.1)

 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας (4)

 
Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας
 1. Παρατήρηση συνεχών - γραμμικών φασμάτων (1)

 2. Μέτρηση ακτινοβολίας υποβάθρου με τον αισθητήρα Geiger-Muller του Μultilog (όπου υπάρχει)  (3)

 
 1. Μικρ/πική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα (1)
Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης
 1. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο (4)

 2. Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilog (όπου υπάρχει)

 1. Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων (1)

 2. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του Multilog ή  την κλασική μέθοδο (2)

 1. Μικρ/πική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος

 2. Η ανάπτυξη ζυμομυκήτων στη μαγιά (5)

Β΄ Λυκείου Επιλογής    
 1. Μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος αίματος (4)

 2. Μικρ/πική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεως  (8)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

  ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Α’ Γυμνασίου    
 1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (Αρ. Εργ. Οδηγού 1)

 2. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων (Αρ. Εργ. Οδηγού 2)

 3. Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (Αρ. Εργ. Οδηγού 4)

 4. Ανίχνευση αμύλου σε φύλλο φυτού (Αρ. Εργ. Οδηγού 7)

 5. Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα (Αρ. Εργ. Οδηγού 10)

απαραίτητα όργανα και υλικά

Β’ Γυμνασίου
 1. Μέτρηση μήκους - εμβαδού - όγκου (Αρ. Εργ. Οδηγού 1)

 2. Μέτρηση βάρους - μάζας - πυκνότητας (Αρ. Εργ. Οδηγού 2)

 3. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (Αρ. Εργ Οδηγού 4)

 4. Σύνθεση δυνάμεων (Αρ. Εργ. Οδηγού 5)

 5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη (Αρ. Εργ. Οδηγού 9)

απαραίτητα όργανα και υλικά

 1. Εξέταση της δυνατότητας διάλυσης ορισμένων υλικών στο νερό (Αρ. Εργ. Οδηγού 2)

 2. Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας (Αρ. Εργ. Οδηγού 3)

 3. Διαχωρισμός μιγμάτων (Αρ. Εργ. Οδηγού 4)

 4. Παρασκευή οξυγόνου με διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου – 

 5. Ανίχνευση οξυγόνου(Αρ. Εργ. Οδηγού 8)

απαραίτητα όργανα και υλικά

 
Γ’ Γυμνασίου
 1. Η έννοια της ταχύτητας και η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Αρ.Εργ. Οδηγού 2)

 2. Νόμος του Hooke (Αρ. Εργ. Οδηγού 5)

 3. Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη (Αρ. Εργ. Οδηγού 9)

 4. Σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά ή/και παράλληλα (Αρ. Εργ. Οδηγού 15, 16

απαραίτητα όργανα και υλικά

 1. Πρώτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 1.1. Μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί Πείραμα 1.2. Μεταβολή του pH ενός όξινου διαλύματος με την αραίωση

 2. Έκτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 6.1. Σύγκριση της δραστικότητας σιδήρου – χαλκού

 3. Όγδοη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 8.1. Ανίχνευση ιόντων χλωρίου, βρομίου και ιωδίου με τη βοήθεια διαλύματος νιτρικού αργύρου

 4. Δέκατη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 10.1. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας αλκοολούχων ποτών σε αιθανόλη

απαραίτητα όργανα και υλικά

 1. Παρατήρηση πρωτοζώων (Αρ. Εργ. Οδηγού 2)

 2. Παρατήρηση βακτηρίων (Αρ. Εργ. Οδηγού 3)

 3. Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (Αρ. Εργ. Οδηγού 4)

 4. Παρατήρηση χρωμοσωμάτων  (Αρ. Εργ. Οδηγού 9)

 5. Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών (Αρ. Εργ. Οδηγού 11)

απαραίτητα όργανα και υλικά

ΕΠΑ.Λ

  ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ 
1η τάξη των ΕΠΑ.Λ
 1. Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης (1)

 2. Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α)

 3. Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση του Μultilog ή την κλασική μέθοδο (7)

 1. Εύρεση pΗ διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και του αισθητήρα pH του Multilog (όπου υπάρχει) (5)

 2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (6)

 3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης - αραίωση διαλυμάτων (7)

2η τάξη των ΕΠΑ.Λ
 1. Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα (2)

 2. Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3)

 3. Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς (5)

 1. Οξείδωση της αιθανόλης (1,β)

 2. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας αλκοολούχων ποτών σε αιθανόλη.

 3. Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών. (2)

B’ Κύκλος των ΤΕΕ
 1. Δύναμη Laplace

 2. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή

 3. Αυτεπαγωγή και ο κανόνας του Lenz

 

Πηγές στο διαδίκτυο: