Επιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπουΥποχρεωτικές ασκήσεις σχολικού έτους 2008-2009

Τελευταία ενημέρωση στις 22/01/2009

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΠΑ.Λ.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

  ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Α’ Λυκείου Γενικής Παιδείας
 1. Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης (1)

 2. Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α)

 3. Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο  με τη χρήση του Μultilog  ή την κλασική μέθοδο (7)

 4. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος (9)

 5. Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη (8)

 1. Εύρεση pH διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου,  πεχαμέτρου και του αισθητήρα pH του Multilog (όπου υπάρχει)  (5)

 2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (6)

 3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων (7)

 
Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας
 1. Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα (2)

 2. Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3)

 3. Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς (5)

 1. Οξείδωση της αιθανόλης (1,β)

 2. Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (3)

 3. Παρασκευή σάπωνα (6)

 4. Ανίχνευση υδατανθράκων (5)

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (2) 

 2. Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών (4)

 3. Μετουσίωση των πρωτεϊνών (7) και Δράση των ενζύμων (11)

Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης
 1. Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων (1)

 2. Γνωριμία με τον παλμογράφο- Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινομένου επαγωγής (6.1)

 3. Φαινόμενο επαγωγής με τη χρήση του Μultilog  ή την κλασική  μέθοδο

 1. Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης (1)

 2. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν (2)

 3. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (5)

 4. Δράση καταλυτών (ετερογενής κατάλυση) (3.1)

 5. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας (4)

 
Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας
 1. Παρατήρηση συνεχών - γραμμικών φασμάτων (1)

 2. Μέτρηση ακτινοβολίας υποβάθρου με τον αισθητήρα Geiger-Muller του Μultilog (όπου υπάρχει)  (3)

 
 1. Μικρ/πική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα (1)
Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης
 1. Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilog (όπου υπάρχει)

 2. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο (4)

 1. Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων (1)

 2. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του Multilog ή  την κλασική μέθοδο (2)

 1. Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου. Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος

 2. Απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα (1)

 3. Μικρ/πική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος

 4. Η ανάπτυξη ζυμομυκήτων στη μαγιά (5)

Β΄ Λυκείου Επιλογής    
 1. Μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος αίματος (4)

 2. Μικρ/πική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεως  (8)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

  ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Α’ Γυμνασίου    
 1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (1)

 2. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων (2)

 3. Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (4)

 4. Ανίχνευση αμύλου σε φύλλο φυτού (7)

 5. Η μεταφορά ουσιών στα φυτά

 6. Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα (10)

απαραίτητα όργανα και υλικά

Β’ Γυμνασίου
 1. Μέτρηση μήκους - εμβαδού - όγκου (1)

 2. Μέτρηση βάρους - μάζας - πυκνότητας (2)

 3. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (4)

 4. Νόμος του Hook (7)

 5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη (9)

 6. Σύνθεση δυνάμεων (5)

απαραίτητα όργανα και υλικά

 1. Εξέταση της δυνατότητας διάλυσης ορισμένων υλικών στο νερό (2)

 2. Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας (3)

 3. Διαχωρισμός μιγμάτων (4)

 4. Παρασκευή οξυγόνου με διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου – 

 5. Ανίχνευση οξυγόνου (8)

απαραίτητα όργανα και υλικά

 
Γ’ Γυμνασίου
 1. Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (1)

 2. Ο Νόμος του Ohm (2)

 3. Σύνδεση αντιστατών σε σειρά ή παράλληλη σύνδεση αντιστατών (4 ή 5)

 4. Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς (7)

 5. Συγκλίνοντες φακοί (13)

 6. Η έννοια της ταχύτητας και η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (2)

 7. Νόμος του Hooke (5)

 8. Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη ( 9)

 9. Σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά ή/και παράλληλα ( 15, 16)

απαραίτητα όργανα και υλικά

 1. Πρώτη και Δεύτερη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 1.4 Ο δείκτης κόκκινο λάχανο και Πείραμα 2.3 Ο δείκτης που περιέχεται στο κόκκινο λάχανο στη βασική περιοχή

 2. Πρώτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 1.7 Η αντίδραση των οξέων με το μάρμαρο

 3. Έκτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 6.1. Σύγκριση της δραστικότητας σιδήρου – χαλκού

 4. Όγδοη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 8.1. Ανίχνευση ιόντων χλωρίου, βρομίου και ιωδίου με τη βοήθεια διαλύματος νιτρικού αργύρου

 5. Πρώτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 1.1. Μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί Πείραμα 1.2. Μεταβολή του pH ενός όξινου διαλύματος με την αραίωση

 6. Δέκατη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 10.1. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας αλκοολούχων ποτών σε αιθανόλη

απαραίτητα όργανα και υλικά

 1. Παρατήρηση πρωτοζώων (2)

 2. Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (4)

 3. Παρατήρηση χρωμοσωμάτων (9)

 4. Απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων (10)

 5. Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών (11)

 6. Παρατήρηση βακτηρίων (3)

απαραίτητα όργανα και υλικά

ΕΠΑ.Λ

Μάθημα

Τάξη / Κύκλος

Τίτλος εργαστηριακής δραστηριότητας

Φυσική

Α τάξη

·         Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης. (1)

·         Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης. (2α)

·         Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση του Μultilog ή την κλασική μέθοδο. (7)

Β τάξη

·         Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή. (3)

·         Δύναμη Laplace. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.

·         Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς. (5)

Γ τάξη

 

Φυσική Ι

 • Το βραχυκύκλωμα και η χρήση ασφαλειών στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
 • Εγκάρσια και διαμήκη κύματα (ή εναλλακτικά: ανάκλαση – διάθλαση – συμβολή κυμάτων).
 • Διάθλαση του φωτός.

Φυσική ΙΙ

 • Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilog (όπου υπάρχει).
 • Μέτρηση άγνωστης συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης στον παλμογράφο (2)
 • Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο. (4)

Χημεία

A τάξη

 • Εύρεση pΗ διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχάμετρου και του αισθητήρα pH του Multilog (όπου υπάρχει). (5)
 • Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων. (6)
 • Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης - αραίωση διαλυμάτων. (7)

B τάξη

 • Οξείδωση της αιθανόλης. (1,β)
 • Προσδιορισμός της περιεκτικότητας αλκοολούχων ποτών σε αιθανόλη.
 • Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών.

Βιολογία

Γ τάξη (επιλογής)

 

Βιολογία Ι

 • Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα. (1)
 • Απεικόνιση τροφικών σχέσεων. (4)
 • Σύγκριση του pH της βροχής με το pH προϊόντων καθημερινής χρήσης (φαινόμενο όξινης βροχής). (7)

Βιολογία ΙΙ

 • Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα). (1)
 • Κυτταρογενετική : Ανάλυση καρυότυπου, σε συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος. (3)
 • Εργαστηριακή παραγωγή γιαουρτιού. (4)

Πηγές στο διαδίκτυο: